Partneři
Manuál pro pořadatele

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2015

Vážení přátelé, dovolte mi popsat všechny potřebné kroky pro zajištění projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2015, určené spolupořadatelům této ankety.


Redakce otisknou:

* Promo strana – informace o projektu. 4× až 6× ½ strana, nebo celá strana. Promo strana, obsahuje základní informace o projektu, pořadatelích a partnerech.

* Nominace + hlasovací kupóny. 4× až 8× celá strana, nebo ½ strana. Prezentuje všechny nominované sportovce, z nichž odborná komise vybere finální podobu a čtenáři zvolí Sportovní hvězdu deníku.

* Pozvánky na akci – informace o konkrétní akci. 4× až 6× ½, nebo 1/3 strany. Na pozvánce informujeme o místě, času, programu a prezentujeme celoplošné i lokální partnery. Pozvánky vyrobí agentura a zašle k distribuci spolupořadatelům. Deník stejné pozvánky otiskne.


* Výsledky – tisk + web včetně fotodokumentace. Vyjde 2× okres
celá strana


NA VŠECH MATERIÁLECH OTIŠTĚNÝCH V DENÍKU NESMÍ CHYBĚT LOGA CELOPLOŠNÝCH PARTNERŮ CELÉHO PROJEKTU tj. Generální Partneři, Hlavní Partneři a Partneři celého projektu. Loga dodá agentura


LOGA LOKÁLNÍCH PARTNERŮ na pozvánky zašle inzertní poradce, nebo zástupce ČUS nejpozději 21 dní před termínem akce na email: sport.produkce@seznam.cz, tel.:775766103 vždy zřetelně napište MÍSTO KONÁNÍ AKCE (MĚSTO), TERMÍN. Loga zasílejte ve křivkách, aby je bylo možno použít pro tisk!


Podklady pro videoprojekci zasílejte nejpozději 7 dní před termínem na email: sport.produkce@seznam.cz v kopii na video@tobudehit.cz (Vlastimil NEUBAUER tel. 603 444 637).

PLATÍ STEJNÉ PODMÍNKY – UCELENÉ SOUBORY, MÍSTO A DATUM KONÁNÍ

A KVALITA ZASLANÝCH LOG!!

DO SOUBORU ZAŘADIT LOGA A PARTNERY ČUS A MĚSTA!!!!


LOKÁLNÍ PARTNEŘI NESMÍ BÝT ZE STEJNÉHO OBORU, JAKO PARTNEŘI PRODUKCE!


DENÍK NESMÍ ZAJIŠŤOVAT FINANCE OD MĚSTSKÝCH A KRAJSKÝCH ÚŘADŮ. Příspěvky od měst žádá agentura, nebo ČUS na pokrytí nájmů, rautů a nákladů spojených s přípravou a pořádáním akce.


JAKO PARTNERY NIKDY NEZAŘAZUJEME POLITICKÉ STRANY!!!!


MOŽNOSTI PRO PARTNERY DENÍKU, ČUS A MĚST:

  1. logo na tištěných pozvánkách

  2. logo na pozvánkách uvedených v deníku 4×. Velikost 1/3 strany. Celkem 4×

  3. logo na projekci – hlavní scéna cca 6× při akci (stále rotuje při akci)

  4. verbální reklama moderátorem při akci, ohlášení partnera jako partnera kategorie (platí při zařazení klienta, jako sponzora kategorie)

  5. zařazení klienta jako předávajícího (pozor, když budete mít např. 10 a více klientů…pak je do předání všechny jen stěží zařadíme)

  6. umístění propagačního stánku klienta v předsálí (NIC NA JEVIŠTĚ!!!) pro klienty většího významu

  7. umístění aut regionálních prodejců vozů před vstupem do kulturních zařízení není možné, když bude mít agentura za partnera automobilovou společnost. Změna je možná jen po dohodě s agenturou.

  8. rozdávání propagačních materiálů uvnitř kulturních zařízení

  9. volné vstupenky, dle potřeb

  10. pozvánka na raut


PARTNEŘI AGENTURY: budou upřesněni do 31.12.2015


Generální partneři: ČEZ, SYNOT, ČESKÁ SPOŘITELNA,

Hlavní partneři:ARCELOR MITTAL, K – REEL s.r.o.,

Partneři: ZP MV ČR, NOEN

Dodavatelé cen: Sport forte - poháry, Palas de France* DISTRIBUCE A ROZDĚLENÍ VSTUPENEK

Pozvánky doplněné o loga pořadatelů a partnerů budou zaslány zpět ke korektuře tomu, kdo loga zaslal. Po korektuře budou vytištěny a zaslány na uvedenou adresu poštou, Redakce využije tuto pozvánku k otištění v novinách. Spolupořadatelé si rozdělí dle seznamu tyto pozvánky. CÍLEM JE MAXIMÁLNÍ DIVÁCKÁ ÚČAST.* VÝBĚR PŘEDÁVAJÍCÍCH

NEDOPORUČUJI OPAKOVAT NĚKOLIK MÁLO VYVOLENÝCH NA NEUSTÁLÉ PŘEDÁVÁNÍ NAPŘ. 3X BĚHEM VEČERA. CHÁPU, ŽE TO MÁ VYVOLAT VDĚK, ALE PŮSOBÍ TO SPÍŠE ROZPAČITĚ. ZVOLME JINOU FORMU ÚCTY A POTŘEBU ZVIDITELNIT!!!! Doporučujeme, aby každý předával jednou.


Po zaslání výsledků sport.produkce@seznam.cz, cca 7 dní před akcí, Vám bude zaslán scénář, do kterého doplníte předávající dle návodu a doporučení kategorií.

Závěrečnou hlavní kategorii předávají nejvýznamnější zástupci pořadatelů!!!


* PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ - SCÉNÁŘ

ZASLÁNÍ VÝSLEDKŮ VČETNĚ CHARAKTERISTIK CCA 7 DNÍ PŘED AKCÍ PRODUKCI NA ADRESU sport.produkce@seznam.cz,* DOPROVODNÝ PROGRAM MÍSTNÍ

V případě doplnění o jedno až dvě, vystoupení je třeba upozornit, že vystoupení je bez nároku na honorář!!! Délka jednoho vystoupení max. 3min. Prosíme o kvalitu těchto vystoupení!

Hlásit produkci: sport.produkce@seznam.cz tel.: 775 766 103.Na spolupráci se těší

Radek Šilhan - jednatel společnosti SPORT ACTION s.r.o.

silhanr@seznam.cz , tel.: 603 179 311


Produkce

sport.produkce@seznam.cz , tel. 775 766 103